ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

image
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα
11.9 MW
Διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση

image
ΨΥΞΗ| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού
Οικιστικά, ελαφριά εμπορικά συστήματα VRF
BSS λύσεις δομικών συστημάτων | Ψύκτες, fan coil
Συντήρηση

image
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αισθητικά υψηλής ποιότητας Glass-to-Glass 
Net Metering (οικιστικά, εμπορικά) & αυτοπαραγωγής
Ηλιακά φωτοβολταϊκά ανακύκλωσης & άντλησης νερού και ηλιακά θερμικά συστήματα

image
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ESCOs
Διαχείριση ενέργειας
Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας