Φωτοβολταϊκό Σύστημα 611,31kWp στο εργοστάσιο Petrou Bros Dairy Products Ltd (Αλάμπρα)

Η ευαισθητοποίηση της Petrou Bros Dairy Products Ltd (Αλάμπρα), προς το περιβάλλον και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας. Έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, η γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ, έχει εμπιστευτεί στην εταιρεία Suntechnics Ltd, την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο εργοστάσιο της.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί με συνολική ισχύ 611.31kWp. Για την υλοποίηση του έργου έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξαιρετικής ποιότητας Πανέλα από την Hanwha Q CELLS, και τα QPeak DUO G8 με ισχύ 355W, τα οποία διοχετεύουν την παραγόμενη ενέργεια τους σε 6 μετατροπείς: HUAWEI SUN 2000 100 KTL. H βάση η οποία έχει τοποθετηθεί είναι η Alumil AS410P, όπου βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα των πάνελ.

Το ΦΒ σύστημα θα παράγει 920,000kWh per year, yielding a reduction of approximately 652 tons of CO2 per year, corresponding to 50,000 trees absorbing carbon.

Με το σχέδιο Net Billing, ο πελάτης μας διασφαλίζει τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της Α.Η.Κ., πετυχαίνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς και συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.