ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ
previous arrow
next arrow
Slider

Οικιακά φωτοβολταικά Λεμεσός Κύπρος

CYPVenergy

Φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας

Η εταιρεία CYPV Energy αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη τριών μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 7,4MW, οδήγησε στη δημιουργία της CYPV Energy Ltd.

Η εταιρεία συνεργάζεται με την Suntechnics Ltd for project management during the construction and long-term operation and maintenance of the Parks.

Η CYPV Energy στοχεύει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, για να διασφαλίσει τη συνεχή άνοδο του Ομίλου στην αγορά ενέργειας και τη συνεχή καλλιέργεια.

Also, it empowers and develops the collaboration with the investors, thus honoring their trust.

Οικιακά φωτοβολταικά Λεμεσός Κύπρος

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

SUNEL

ΤΑ ΠΑΡΚΑ

Τα πάρκα χρηματοδοτούνται από την EBRD – The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στο Δάλι

Το ΔΑΛΙ είναι ένα Φωτοβολταϊκό πάρκο με ονομαστική ισχύ 1,5MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 5770 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά τους σε 42 μετατροπείς ΑΒΒ PRO-33TL-OUT-SX-400.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189-P-25 υποστηρίζει τις φωτοβολταϊκές μονάδες στους 25ο και παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πόλοι είναι στερεωμένοι στο έδαφος μέσω βαρέων πασσάλων με σκυρόδεμα.

Μετά την σύνδεση με το δίκτυο, εκτιμάται ότι η εγκατάσταση θα εξοικονομεί περίπου 1.490 τόνους CO2 σε κάθε έτος λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στη Νήσου

Η Νήσου είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ονομαστική ισχύ 1,5MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 5770 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά της σε 42 μετατροπείς ΑΒΒ PRO-33TL-OUT-SX-400.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Μετά την σύνδεση με το δίκτυο, εκτιμάται ότι η εγκατάσταση θα εξοικονομεί περίπου 1.505 τόνους CO2 σε κάθε έτος λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ στο Φρέναρος

Ο Φρέναρος είναι ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο με ονομαστική ισχύ 3MWp, διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΑΗΚ στην Κύπρο.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 16.925 φωτοβολταϊκά πάνελ RECOM Amur Leopard RCM-260-6PB-SW, με ισχύ 260Wp το καθένα, και θα παρέχουν την ενέργειά τους σε 3 μετατροπείς ΑΒΒ ULTRA 1500-TL-OUT-X.

Το σύστημα στήριξης ALUMIL HELIOS H2100-189 θα «στηρίζει» τα φωτοβολταϊκά πάνελ της 25ο και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ολόκληρο το σύστημα. Οι δύο πάσσαλοι της βάσης θα είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, παρέχοντας μέγιστη δυνατή αντοχή στην κατασκευή.

Η εφαρμογή αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου προσφέρει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η μετάβαση σε «πράσινη» παραγόμενη ενέργεια ανοίγει επιπλέον θέσεις εργασίας στο νησί και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Φρέναρος εκτιμάται ότι εξοικονομεί περίπου 5.500 τόνους CO2 ετησίως, που ισοδυναμεί με εκπομπές CO2 2.400 αυτοκινήτων ετησίως. Επίσης, περισσότερα από 1.500 νοικοκυριά στην περιοχή τροφοδοτούνται από το Φ / Β Πάρκο.

Ο Όμιλος Green Energy, με την ολοκλήρωση αυτού του Φ / Β Πάρκου, του μεγαλύτερου στην Κύπρο, υλοποιεί το όραμά του για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην Κύπρο χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά και ενισχύει την ισχυρή δέσμευσή του προς αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στο εγγύς μέλλον.