ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Energy Services Company

Ας πρασινίσουμε τον κόσμο

Ο Όμιλος Green Energy είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής συμμαχίας ομάδας ειδικών με επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Ο Όμιλος αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται και προσφέρει λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ένέργειας, Θέρμανσης / Κλιματισμού / Έξαερισμού και Ένεργειακών Υπηρεσιών. Το προσοντούχο, άριστα εκπαιδευμένο, αφοσιωμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του είναι η ραχοκοκαλιά, το στήριγμα και η δύναμη του ομίλου.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Όραμα μας είναι η μετεξέλιξη της Κύπρου σε πρότυπο μοντέλο «πράσινης» ενέργειας και ανάπτυξης. Στρατηγικός μας στόχος είναι η αναγνώριση της εξειδίκευσης και πολυετούς εμπειρίας και η κατάκτηση μιας ηγετικής θέσης στον τομέα της Πράσινης Ένέργειας.

 

Παρέχουμε διεθνώς αναγνωρισμένες, πρωτοποριακές, καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ένέργειας και της Έξοικονόμησης Ένέργειας. Για την παροχή αυτών των λύσεων επιλέγουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ένέργειας και Έξοικονόμησης Ένέργειας.

Energy Services Company

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ένέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές παγκοσμίως, μας καθιστά πρωτοπόρους στην εισαγωγή και εφαρμογή των πιο προηγμένων και καινοτόμων λύσεων:

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα - Οικιακά /Βιομηχανικά/ Αυτοπαραγωγή/ Πάρκα μεγάλης κλίμακας
  • Ηλιακά θερμικά συστήματα - Οικιακά / Εμπορικά
  • Θέρμανση / Κλιματισμός / Έξαερισμός - Οικιακά / Έμπορικά / Κεντρικά συστήματα / Συντήρηση
  • ESCo - Πάροχος Ένεργειακών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Έξοικονόμησης και Χρηματοδότησης
  • Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείρισης Ενέργειας
  • Υποστήριξη Χρηματοδότηση - Υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονη χρηματοδότηση του, μέσω του συνδεδεμένου με τον όμιλο το Cyprus Energy Fund, ενός ειδικού επενδυτικού ταμείου για χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΆΣ ΟΦΕΛΟΣ

Η χρήση της ''Πράσινης'' Ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη, με κυριότερο την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πράσινη Ενέργεια παρέχει βέλτιστες λύσεις εξοικονόμησης στο σπίτι, στην επιχείρηση, στην κοινότητα, στην πόλη. Η παραγωγικότητα αυξάνεται, η ασφάλεια και υγεία διασφαλίζονται, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται αισθητά.
Η ανεξάντλητη ενέργεια του ήλιου και της φύσης γίνεται σύμμαχος στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και χρημάτων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η αναπτυξιακή πολιτική, οι συνέργειες, η κερδοφορία αποτελούν βασικά στοιχεία επιτυχούς πορείας ενός οργανισμού. Μια επιτυχία, ωστόσο, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πρόσκαιρη εάν ο οργανισμός δε φροντίσει να δείξει το ανθρώπινο του πρόσωπο. Αν δεν ενσωματωθεί στην κοινωνία μέσα στην οποία δρα μέσα από την υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Το όραμα του ομίλου Green Energy για μια «πράσινη» ευημερούσα κοινωνία μπορεί να γίνει πραγματικότητα και μέσα από μια σειρά κοινωνικών δράσεων, τις οποίες έχει ισχυρή επιθυμία να αναλάβει και να εκτελέσει με αίσθημα υψηλής ευθύνης.

Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο πιο πράσινο. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.