Η Energy & Beyond αποτελεί τον πυλώνα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών και προϊόντων του Ομίλου. Συμβαδίζοντας με τις νέες απαιτήσεις της εποχής, ο Όμιλος δημιούργησε την εταιρεία Energy and Beyond με στόχο να καλύψει τις ανάγκες βιομηχανιών και μεγάλων καταναλωτών της κυπριακής αγοράς σε ενεργειακές αναβαθμίσεις και σημαντικές εξοικονομήσεις.   


Ως εκ τούτου, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: • ESCOs – Energy Services Companies (Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών)

 • Ενεργειακός Έλεγχος

 • Διαχείριση ενέργειας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης

 • Μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • Σχεδιασμός, μελέτη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ


Υπηρεσίες

ESCOs – Energy Services Companies (Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών)

Η Energy & Beyond είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο η οποία έχει εγγραφεί Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών, γνωστή ως Energy Services Company-ESCo, με στόχο να αναλαμβάνει τη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης μιας βιομηχανίας ή μεγάλου καταναλωτή. Ως ESCo, η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση του, μέσω του συνδεδεμένου με τον Όμιλο Ενεργειακού Επενδυτικού Ταμείου.


Ενεργειακός Έλεγχος  

Η εταιρεία διεξάγει ενεργειακούς ελέγχους, για λογαριασμό πελατών. Ενεργειακός έλεγχος είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείου ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετρήσεων, σε συνδυασμό με τις μελέτες ενεργειακής εξοικονόμησης και ΑΠΕ. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την υλοποίηση του υποψήφιου έργου.


Τα αναγκαία όργανα μέτρησης του ενεργειακού ελέγχου είναι: • Μετρητής U Value

 • Luxmeter

 • Thermocamera

 • Καταγραφικό θερμοκρασίας - υγρασίας

 • Αναλυτής αερίων

 • Ανεμόμετρο

 • Αναλυτής και καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας

 • Ανιχνευτής υγρασίας

 • Μετρητικός εξοπλισμός φυσικών διαστάσεων


Διαχείριση ενέργειας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης

Μέσω συγκεκριμένων συστημάτων που εφαρμόζει, η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του υποστατικού. Τα συστήματα που εφαρμόζει η Energy & Beyond μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: • Πλατφόρμα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας για ενεργειακούς ελέγχους

 • Τεχνικό μέσο για την μέτρηση και επαλήθευση των ενεργειακών εξοικονομήσεων για τα διάφορα έργα

 • Εργαλείο αναφορών και τιμολόγησης για τα διάφορα έργα μέσω συμβολαίου ενεργειακής απόδοσης (ESCo)

 • Εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει τη βάση για παρακολούθηση μεγάλων καταναλωτών προσφέροντας τους συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας (Energy Management)

 • Πλατφόρμα που μπορεί να στεγάσει έργα μειοδοτικού διαγωνισμού ως προς την παρακολούθηση της παραγωγής τους και ετοιμασία αναφορών

 • Πλατφόρμα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τη διαχείριση έργων της ανοικτής αγοράς ενέργειας.


Μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η Energy & Beyond μπορεί να εκπονήσει μελέτες και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές ώστε να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης τους και να μειώσουν την καταναλισκόμενη ενέργεια. Σε βιομηχανίες και εμπορικούς καταναλωτές αυτό γίνεται μέσω ενεργειακού ελέγχου και με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης. Σε οικιακούς καταναλωτές μπορεί να γίνει μέσω συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου και εκπόνηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Σε κάθε περίπτωση η Energy & Beyond μπορεί να αναλάβει όλα τα πιο πάνω, καθώς εργοδοτεί ενεργειακούς ελεγκτές κατηγορίας Α+Β οι οποίοι είναι επίσης εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, με ειδικότητες Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου – Ηλεκτρονικού Μηχανικού.


Σχεδιασμός, μελέτη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ

Η Energy & Beyond μπορεί να αναλάβει τη μελέτη και το σχεδιασμό έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας ως την κύρια τεχνική δραστηριότητα για όλα τα πιο πάνω. Μέσω των θυγατρικών της εταιρειών και της μεγάλης ποικιλίας εμπορίας και συντήρησης προϊόντων κλιματισμού, ΑΠΕ και ΕΞΕ μπορεί να αναλάβει έργα από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης.